DigiBouw Werkvoorbereiding

Registreer, beheer en verzend uw tekeningen, regel uw

inkoopplanning en vraag uw offertes aan

Alle voorbereidingen die getroffen moeten worden zodat de uitvoerder straks kan beginnen op de bouwplaats, vinden in de fase Werkvoorbereiding plaats. Alle afspraken met betrekking tot levering van producten en de inzet van externe mankracht moeten vastgelegd worden in het digitale projectdossier. Daarvoor maakt de werkvoorbereider of inkoper in deze fase gebruik van:

•  Telefoonlijst project

•  Tekening- en verzendregistratie

•  Inkoopplanning

•  Digitaal offertes aanvragen en opvolgen

 

Telefoonlijst project

Bij elk project zijn weer andere mensen betrokken. Zowel intern als extern.

In DigiBouw heeft u daarom per project de beschikking over een speciale telefoonlijst. Daarin staan alle bij het project betrokken bedrijven en personen vermeld. En ze zijn vanaf die plaats ook direct te benaderen.

 

Tekening- en verzendregistratie

Tijdens de werkvoorbereiding komen vaak nieuwe versies van tekeningen binnen. Deze moeten worden doorgestuurd naar de betrokken onderaannemers en leveranciers zodat zij in hun voorbereidingen uit kunnen gaan van de nieuwe informatie. Het is belangrijk dat zij die informatie op tijd ontvangen. Hiervoor is een automatisme in te stellen. U kunt aangeven dat tekeningen van een bepaalde afzender uit het project moeten worden doorgestuurd naar een aantal anderen. DigiBouw Werkvoorbereiding registreert de tekeningen en genereert een verzendoverzicht. Vanaf deze plaats kunt u ook begeleidende brieven, in huisstijl, opstellen. De gehele historie van wie welke tekeningen heeft ontvangen, wordt opgeslagen in het digitale projectdossier.

 

Inkoopplanning

Werkvoorbereiders en inkopers kunnen in DigiBouw het inkooptraject plannen van producten en diensten. De planning vult zich automatisch met gegevens die binnen het project zijn aangevraagd in de calculatie/inkoopfase. De inkoopplanning bestaat uit een aantal fasen met elk een start- en einddatum en standaardduur. Zodra u de datum ‘start uitvoering’ invult, worden alle data van de voorliggende fasen automatisch berekend en vastgelegd. De planning is overzichtelijk weer te geven in een balken-schema. Uiteraard is de planning handmatig aan te passen door de inkoper of werkvoorbereider.

Digitaal offertes aanvragen en opvolgen

In de fase werkvoorbereiding worden de contracten voor levering van producten en diensten opgemaakt. U kunt in DigiBouw per product zien bij welke leveranciers en onderaannemers in de calculatiefase offertes zijn opgevraagd. U kunt er voor kiezen de opdracht te gunnen aan een reeds aangevraagde partij of besluiten toch elders nog een offerte aan te vragen. In het laatste geval komt de selectie waar u uit kunt kiezen tot stand op het moment dat u in DigiBouw Inkoopmanagement het product of de dienst in het zoekveld ingeeft. Dat kan aan de hand van het stabu-nummer, een omschrijving of via synoniemen. Omdat artikelen zijn gekoppeld aan onderaannemers en producenten, weet het systeem automatisch uit welke relaties u kunt kiezen. Per verstuurde aanvraag kunt u aangeven of en wanneer deze ontvangen is en wat het offertebedrag is. Wanneer u eenmaal een keuze uit de aanbiedingen heeft gemaakt, stelt u het contract op. Als een afwijking resulteert in een meer/minderwerkstaat kunt u hier direct een begroting voor aanmaken. Afwijkingen moeten meestal door derden worden beoordeeld en in het geval van meer/minderwerk ook geautoriseerd. Hiervoor is een afwijkingsrapport van de geregistreerde afwijkingen beschikbaar.

Voorbeeldscherm DigiBouw inkoopplanning

Voorbeeldscherm: inkoopplanning

 

Home

Informatie

Blog

 

 

 

DigiOffice

software oplossing

van IDB Groep

IDB Groep

Vijzelmolenlaan 2

3447 GX Woerden

Nederland

 

T: +31 348 465500

W: www.idbgroep.nl

E: info@idbgroep.nl

logo IDB Groep Woerden

Copyright © IDB Groep

Disclaimer | Privacy en Cookie statement