DigiBouw Uitvoering

Verstrekt overzicht, toegang tot relevante documenten en

middelen om het digitale projectdossier te actualiseren

Op de bouwplaats is duidelijke, complete en actuele informatie nodig om het project in goede banen te leiden.De verantwoordelijk uitvoerder heeft daarbij behoefte aan overzicht, toegang tot relevante documenten en middelen om het digitale projectdossier te actualiseren. Zodat hij tijdig kan ingrijpen, informeren en bijsturen.

 

In DigiBouw Uitvoering kan dat met:

•  Telefoonlijst

•  Dagboek

•  Ploegen

•  Urenregistratie

•  Bonnenregistratie

•  Meer-/minderwerk

•  Afwijkingen

 

Telefoonlijst

Bij elk project zijn weer andere mensen betrokken. Zowel intern als extern.

In DigiBouw heeft u op de bouwplaats daarom per project de beschikking over een speciale telefoonlijst. Daarin staan alle bij het bouwproces betrokken bedrijven en personen vermeld. En zijn ze vanaf die plaats ook direct te benaderen.

 

Dagboek

Met behulp van het uitvoerdersdagboek kan de uitvoerder dagelijks, op een gestructureerde manier, bijhouden wat er op het werk gebeurt. Het gaat dan om zaken als:

•  werkbaarheid en weersomstandigheden

•  afwijkingen

•  verrichtte werkzaamheden

•  aanwezigheid materieel

•  aanwezigheid derden

•  notities

 

Deze gegevens worden gebruikt voor het samenstellen van een weekrapport. Er is een weekrapport met interne notities en een versie voor externen, bijvoorbeeld om een opzichter op de hoogte te houden. Door hem elke week het rapport te laten lezen en te laten tekenen zodat er geen twijfel bestaat over hoe dingen gegaan zijn.

 

Ploegen

Er is vaak personeel dat dezelfde werkzaamheden verricht op de bouwplaats. Om het invoeren van de uren te vergemakkelijken kunt u in DigiBouw Uitvoering ploegen samenstellen en onderhouden. De samenstelling van een ploeg kan bestaan uit zowel intern als extern (derden) personeel en is altijd actueel. De uren die u bij een ploeg invoert, worden automatisch doorgezet naar de afzonderlijke ploegleden.

 

U kunt ook ploegen aanmaken ten behoeve van een chauffeursindeling. Hierbij is wel sprake van een beperking namelijk dat een chauffeursindeling alleen mogelijk is voor eigen werknemers (intern personeel). Per chauffeursindeling wordt voor de financiële administratie een declaratieformulier afgedrukt.

Urenregistratie

Met de optie ‘Urenstaten’ registreert u alle uren van zowel intern als extern bouwplaatspersoneel. Het selecteren van looncodes gebeurt aan de hand van een standaardlijst of via een afgestemde lijst met looncodes waarop begroot is.

De urenstaat is dusdanig opgezet dat deze wekelijks moet worden ingevuld. Bijzonderheden als doktersbezoek, ziekte of vrije dagen zijn eenvoudig in te voeren en coderen; invulling van een zoekterm zorgt hier automatisch voor.

 Er zijn daarnaast uitgebreide zoek- en overzichtsopties voor het nakijken en controleren van uren. Urenregistratie is gekoppeld aan bonnenregistratie.

Dit heeft als voordeel dat gewerkte uren van derden verwerkt kunnen worden in een bon voor de onderaannemer.

 

Bonnenregistratie

In de optie ‘bonnenregistratie’ schrijft u als uitvoerder bonnen uit voor ingeleend personeel, eenheidsprijzen of termijnen. Het bedrag dat op de bon komt te staan, incasseert de onderaannemer  via de financiële afdeling van de hoofdaannemer. De bon wordt automatisch in huisstijl opgemaakt en in de centrale database opgeslagen. Voor elk project, elke relatie en elk onderdeel wordt een bonnenstaat gemaakt. De bonnenstaat bevat een controle-mechanisme dat ervoor waakt dat het contractbedrag niet wordt overschreden. De koppeling met urenregistratie vereenvoudigt de import en verwerking van

uren van onderaannemers.

 

Meer-/minderwerk

De optie meer-/minderwerk in DigiBouw Uitvoering biedt de projectleider mogelijkheden om het meer- en minderwerk in een project te registreren, volgen en begroten. Zo is bijvoorbeeld in een oogopslag te zien welk bedrag er nog ter goedkeuring open staat bij de opdrachtgever(s).

 

Afwijkingen

In DigiBouw Uitvoering kunt u afwijkingen op het originele bestek invoeren. Deze zijn vaak verschillend van aard. Het kan een wijziging zijn wat eventueel meer/minderwerk tot gevolg heeft. Of een afwijking waarbij de situatie ter plekke anders is dan in het bestek. Dit kan ook tot meer/minderwerk leiden, maar een afwijking kan ook betekenen dat er gekozen moet worden voor een andere werkmethode. Ten slotte valt schade ook onder de categorie afwijkingen.

 

Bij het registreren van de afwijking  kunt u eventuele foto's koppelen. Als een afwijking resulteert in een meer/minderwerkstaat kunt u hier direct een begroting voor aanmaken. Afwijkingen moeten meestal door derden worden beoordeeld en in het geval van meer/minderwerk ook geautoriseerd. Hiervoor is een afwijkingsrapport van de geregistreerde afwijkingen beschikbaar.

 

Home

Informatie

Blog

 

 

 

 

DigiOffice

software oplossing

van IDB Groep

IDB Groep

Vijzelmolenlaan 2

3447 GX Woerden

Nederland

 

T: +31 348 465500

W: www.idbgroep.nl

E: info@idbgroep.nl

logo IDB Groep Woerden

Copyright © IDB Groep

Disclaimer | Privacy en Cookie statement