Systeemeisen DigiOffice

 

Hieronder de minimale systeemeisen van DigiOffice. De meeste onderdelen van DigiOffice zijn web based, ofwel een Rich Internet Application (RIA). Om deze reden is het belangrijk dat de computer van de gebruiker is uitgerust met actuele hardware.

Met name in Citrix-omgevingen (veel gebruikers op 1 server) moet rekening worden gehouden met extra resources. Processor, geheugen en grafische kaart spelen hierbij een belangrijke rol.

 

DigiOffice clients

 

Cliënt pc

Computer of laptop met minimaal 8Gb geheugen en een schermresolutie van minimaal 1920 x 1080 (Full HD)

 

Software

•   Microsoft Windows 8.1 of hoger (32 of 64 bits)

    (voor Remote Desktop Servers en/of Citrix; Windows Server 2012 R2 of hoger)

•   Microsoft Office 2016 of hoger; 32 bits

•   Microsoft Office 365 (volledig geïnstalleerde Office toepassingen 32 bits)

•   Microsoft Edge op basis van Chromium en Google Chrome

•   Microsoft .NET Framework 4.6.1

•   Voor gebruik van de DigiOffice voor Outlook add-in zijn ook de “Visual Studio Tools for the Office system 3.0 Runtime” vereist

 

Fileserver

Minimaal 100 Mb opslagruimte voor de programmatuur van DigiOffice en voldoende ruimte voor de eventuele opslag van documenten.


E-mailserver

Microsoft Exchange 2013 (of hoger).

Andere mailservers werken wellicht ook in combinatie met MailOffice maar deze worden niet getest. Ook kunnen er eventueel

issues optreden met de Office 365 add-ins.

 

DigiOffice Mobile DMS cliënt

De DigiOffice Mobile DMS client wordt ondersteund op iPad, iPhone, Android tablet en Android telefoon.

 

Software

•   Minimaal iOS 11 (iPad en iPhone)

•   Minimaal Android 5.0 (Android tablet of telefoon)

 

 

Systeemeisen DigiOffice servers

De systeemeisen voor de DigiOffice servers zijn afhankelijk van het aantal gelijktijdige gebruikers, de gebruikte functionaliteiten en

de inrichting van de processen en werkstromen. Een omgeving met veel gelijktijdige gebruikers of intensief gebruik van werkstromen gebruikt meer resources dan een kleine omgeving met een eenvoudige inrichting. Bij grote omgevingen kan het nodig zijn om meerdere servers voor de verschillende websites en rollen in te richten.

 

Voor het gebruik van DigiOffice Mobile, DigiOffice Extranet, DigiOffice voor SharePoint online, DigiOffice voor Office 365 en de DigiOffice mobiele Apps zijn extra servers nodig voor de communicatie met de mobile apps en de Office 365 add-ins.

Deze websites worden bij voorkeur in een perimeter netwerk geplaatst.

 

Voor gebruik van de DigiOffice mobiele Apps, DigiOffice voor Office 365 en DigiOffice voor SharePoint online is een synchronisatie

 van de interne Active Directory omgeving met de Microsoft Azure AD vereist.

 

Voor de inrichting van een test- en acceptatie omgeving kan in de meeste gevallen worden volstaan met minder resources en/of meerdere rollen op dezelfde server.

 

Wanneer er eisen zijn voor hoge beschikbaarheid moeten voor elk type server (webserver, applicatie, database, etc.) meerdere servers worden ingericht met configuratie van load balancing en/of failover clustering.

 

Voor alle server moet rekening worden gehouden met voldoende schijfruimte voor de installatie van onder meer de software,

audit logs, pagefile, memory dumps, eventuele tools en scripts voor beheeractiviteiten.

 

Wanneer blijkt dat de performance voor een webserver of applicatie server niet voldoet, is het mogelijk om extra servers toe te voegen. De websites en agents kunnen dan over de verschillende servers worden verdeeld. Wanneer er meerdere servers voor

een specifieke website nodig zijn, moet daarvoor Network Load Balancing (NLB) worden geconfigureerd.

 

 

 

Globale richtlijnen voor de inrichting van de DigiOffice servers

Hieronder enkele voorbeelden voor de inrichting van de DigiOffice servers voor verschillende scenario’s. Uitgangspunt daarbij

is dat alle servers zijn geïnstalleerd op basis van virtualisatie. De aangegeven systeemeisen zijn globale richtlijnen.

 

De werkelijke systeemeisen zijn afhankelijk van het aantal gelijktijdige gebruikers, gebruik van de verschillende onderdelen en features, de performance van de hypervisor infrastructuur, de opslagsystemen en de netwerkomgeving. Resources moeten geoptimaliseerd worden op basis van actieve monitoring van de live omgeving.

 

Bij gebruik van cloud diensten als Azure en Office 365 moet ook rekening worden gehouden met de Internet capaciteit

(bandbreedte en latency) en de gekozen hosting modellen.

 

Software eisen

Voor alle DigiOffice servers wordt bij voorkeur Windows Server 2016 of 2019 gebruikt (minimaal Windows Server 2012 R2)

met Microsoft .NET Framework 4.6.1 of hoger. Voor de database server is SQL Server 2016 of hoger vereist.

 

Voor de webservers is verder de volgende aanvullende software nodig:

•   Microsoft ReportViewer 2014

•   URL rewrite 2.1

 

Voorbeeld kleine omgevingen (tot 50 gebruikers)

•   1 x SQL Server (eventueel gedeeld voor andere applicaties) met minimaal 4 cores en 12 GB geheugen

•   1 x DigiOffice webserver voor de DigiOffice websites en de DigiOffice Agents met minimaal 2 cores en 8 GB geheugen

 

Voor van het gebruik van DigiOffice extranet, DigiOffice Mobile, DigiOffice DMS apps, koppeling naar Office 365 en

eventuele interfaces naar andere applicaties en diensten is minimaal een extra webserver nodig vereist.

 

Voorbeeld middelgrote omgevingen (tot 250 gebruikers)

•   1 x SQL Server (bij voorkeur specifiek voor DigiOffice) met minimaal 4 cores en 16 GB geheugen

•   1 x DigiOffice webserver voor DigiOffice websites met minimaal 2 cores en 12 GB geheugen

•   1 x applicatie server voor DigiOffice Agents met minimaal 2 cores en 8 GB geheugen

 

Voor van het gebruik van DigiOffice extranet, DigiOffice Mobile, DigiOffice DMS apps, koppeling naar Office 365 en

eventuele interfaces naar andere applicaties en diensten zijn extra webservers vereist:

•   1 x DigiOffice webserver voor DigiOffice website voor Extranet, Mobile, API Services, SharePoint Online Gateway met

    minimaal 2 cores en 8 GB geheugen

•   1 x DigiOffice webserver in perimeter netwerk voor DigiOffice API Gateway en websites voor Office 365 integratie met

    minimaal 2 cores en 4 GB geheugen

 

Grote omgevingen meer dan 250 gebruikers

•   1 x SQL Server (specifiek voor DigiOffice) met minimaal 4 cores en 24 GB geheugen

•   1 of meer DigiOffice webservers voor de standaard DigiOffice website met minimaal 4 cores en 16 GB geheugen

•   1 of meer applicatie servers voor DigiOffice Agents met minimaal 4 cores en 16 GB geheugen

 

Voor van het gebruik van DigiOffice Extranet, DigiOffice Mobile, DigiOffice DMS apps, koppeling naar Office 365 en

eventuele interfaces naar andere applicaties en diensten zijn extra webservers vereist:

•   1 x DigiOffice webserver voor DigiOffice website voor Extranet, Mobile, API Services, SharePoint Online Gateway met

     minimaal 2 cores en 16 GB geheugen

•   1 x DigiOffice webserver in perimeter netwerk voor DigiOffice API Gateway en websites voor Office 365 integratie met

    minimaal 2 cores en 8 GB geheugen

 

DigiOffice in combinatie met Microsoft SharePoint

DigiOffice ondersteunt Microsoft SharePoint 2013, Microsoft SharePoint 2016 en SharePoint Online.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een SharePoint on-premises omgeving zijn er extra servers nodig voor het inrichten van een SharePoint farm. Ook hiervoor geldt dat het aantal servers en de systeemeisen afhankelijk zijn van het aantal gelijktijdige gebruikers en de gebruikte SharePoint functionaliteiten. De standaard systeemeisen voor SharePoint zijn beschikbaar op de Microsoft website.

 

Home

Informatie

Blog

 

 

 

DigiOffice

software oplossing

van IDB Groep

IDB Groep

Vijzelmolenlaan 2

3447 GX Woerden

Nederland

 

T: +31 348 465500

W: www.idbgroep.nl

E: info@idbgroep.nl

logo IDB Groep Woerden

Copyright © IDB Groep

Disclaimer | Privacy en Cookie statement