Projecten

Van opstartfase tot oplevering

projecten beheren

In ieder project – intern of extern - werken allerlei mensen van verschillende bedrijven samen. Van opstartfase tot afronding heeft u met diverse processen en fasen, uiteenlopende taken, overlegmomenten, documentatie en dergelijke te maken. Een traject met veel vaste momenten, maar waar gedurende de voortgang ook van alles in kan wijzigen. Om iedereen in elk proces en elke fase veilig van de juiste informatie te voorzien én de kwaliteit van het project te bewaken, is overzichtelijke vastlegging een must. Zodat u op elk willekeurig moment de status kunt volgen. In DigiOffice vindt u handvatten om dat tot in de puntjes te beheersen.

 

Projectbewaking

U wilt uiteraard uw projecten met een constante kwaliteit uitvoeren. Daartoe kunt u in DigiOffice binnen een project meerdere parallelle projectprocessen en –fasen vaststellen. Documenten die in elk project terug moeten keren – aan te merken als standaarddocumenten - koppelt u aan de fase, het proces en het project. U creëert zo een ‘basisproject’ waarop u volgende projecten met identieke processen, fasen en standaarddocumenten kunt baseren.

Bij de aanmaak van een nieuw project neemt DigiOffice de gekoppelde fasen, labels en standaarddocumenten uit het basisproject over. U vult de projectnaam, omschrijving en adresgegevens in en koppelt in DigiOffice de documenten aan medewerkers, leveranciers, contactpersonen, projectleden, documentatie, taken, acties, werkstromen en dergelijke.

Documentbeveiliging

In een project zijn altijd mensen met verschillende functies, bevoegdheden en taken betrokken. U kunt per project de toegang tot alle documentatie en informatie op basis van functies en rollen instellen. Documentbeveiliging is hiermee uitstekend geregeld.

 

Versiebeheer

Belangrijk onderdeel binnen projectdocumenten is versiebeheer. Tijdens het proces maakt u in de onderlinge communicatie o.a. gebruik van offertes, rapportages, documentatie, Excel sheets en aantekeningen. Materiaal dat u ontvangt en zelf of met anderen samen maakt. Versiebeheer zorgt ervoor dat altijd het laatst bijgewerkte document beschikbaar is in het projectdossier.

 

Kennisdelling

Kennis bestaat uit meer dan informatie die verkregen is uit aangemerkte documenten. Ook e-mailuitwisseling, projecten en beoordelingen dragen bij aan kennisopbouw, omdat de verworven kennis een bron van informatie kan zijn voor collega’s. Over een bepaalde werkzaamheid, beproefde behandelmethode of de kwaliteit van een product. Daarom is documentatie zo belangrijk. DigiOffice kan in combinatie met SharePoint en Lync directe communicatie tussen kennisvrager en kennisbieder, intern en extern, mogelijk maken.

 

Home

Informatie

Blog

 

 

 

DigiOffice

software oplossing

van IDB Groep

IDB Groep

Vijzelmolenlaan 2

3447 GX Woerden

Nederland

 

T: +31 348 465500

W: www.idbgroep.nl

E: info@idbgroep.nl

logo IDB Groep Woerden

Copyright © IDB Groep

Disclaimer | Privacy en Cookie statement