Noviteiten release  2018.2

DigiOffice DMS

 

Nieuw uiterlijk - werkruimtes - lay-out rollen - ToolBox

De meest in het oog springende verandering in deze release is de nieuwe interface. Onder het motto 'Vernieuwd uiterlijk, zelfde functionaliteit' is de applicatie compleet opgefrist en gemoderniseerd. Zo is voor een rustiger beeld het kleurgebruik geminimaliseerd. Onnodige regels, witruimtes en randen zijn verwijderd. Er is een nieuw lettertype geïntroduceerd én er

zijn andere iconen gebruikt.

 

De nieuwe interface is standaard uitgevoerd in blauw. Daarnaast is er een rood en een groen thema beschikbaar.

Ook klantthema's zijn mogelijk.

 

Wilt u meer lezen over de totstandkoming van de nieuwe interface? Vraag de special bij ons aan!

 

Werkruimtes

De werkruimtes zijn verhuisd van linksonder naar linksboven. Ga met de muis over de naam van de werkruimte, boven in

de hoofdnavigatie. Vervolgens klapt het werkruimte-menu open en klikt u op de gewenste werkruimte om deze te openen. Het logo van uw organisatie vindt u links onderin de applicatie.

 

Lay-out rollen

Vanaf deze release is bij/door een gebruiker een lay-outrol in te stellen die past bij het type gebruiker. Er is keuze uit

een eenvoudige, standaard of uitgebreide weergave van DigiOffice waarmee er minder of juist meer opties zichtbaar zijn.

Ook de hoeveelheid resultaten en regelhoogte in tabellen verschilt.

 

ToolBox

Als applicatiebeheerder of functioneel beheerder de uitrol van DigiOffice 2018.2 tot een succes maken? De ToolBox DigiOffice is een digitaal pakket met  toegang tot de demo-site, een presentatie met screenshots, de special en een introductievideo. De ToolBox DigiOffice ontvangen? Vraag het  hier aan.

 

 

DigiOffice Algemeen

 

Aanpassing zoekfunctie op zoekpagina's

De zoekfunctie op zoekpagina's is aangepast. Als het filtermenu is ingeklapt, ziet u alleen een zoekveld en zoekknop. Uitgeklapt zijn alle geavanceerde zoekfuncties beschikbaar.

 

Wijziging werkruimte DigiBouw

De hoofd- en detailnavigatie van DigiOffice is veranderd. Zo is de werkruimte DigiBouw opgegaan in DigiOffice. De termen DigiOffice en DigiBouw zijn uit de navigatie-items verdwenen.De navigatie-items van DigiBouw zijn verplaatst naar de werkruimte Algemeen, onder Inkoop.

 

Subtitel bij entiteit

Er is nu, naast de samenvatting, ook een subtitel mogelijk bij een entiteit. Deze is dan zichtbaar bovenin de detailpagina, direct onder de volledige naam van de entiteit.

 

Aanvulling mutatiegegevens detailpagina's

De datum en het gebruikersaccount van invoer, de laatste wijziging door systeemaccount en de laatste wijziging door een gebruikersaccount zijn nu zichtbaar als deze zijn gevuld.

 

 

DigiOffice Inkoop

 

Inkoop (werkruimte Algemeen)

Vanaf release 2018.2 beschikt DigiOffice over de mogelijkheid externen tijdelijke links te sturen. Hiermee kunnen zij alle documenten van een verzending in één keer downloaden zonder in te hoeven loggen op Extranet. Om gebruik te maken van deze optie is extra inrichting door een consultant nodig. Neem contact met ons op over de voorwaarden en mogelijkheden.

 

Er is een aantal verbeteringen en aanvullingen gerealiseerd voor Inkoop. Zo bestaat het tabblad Bouw bij de basisgegevens van een relatie niet meer. De velden zijn verplaatst naar het tabblad Overig. Het tabblad Bouw bij de basisgegevens van een project is hernoemd naar 'Toelichting'.

 

Daarnaast gaat het opslaan van een inkoop-gerelateerd document nu sneller. Het updaten van de metadata van contract, raamcontract en offerteaanvraag gebeurt alleen nog als dit daadwerkelijk nodig is; namelijk bij het opslaan van een nieuwe versie.

 

Ook is het bij de koppeling tussen een raamcontract en een project mogelijk gemaakt om het project specifieke product (optioneel) te kiezen.

 

Bovendien is vanaf DigiOffice 2018.2 de module Digitaal Ondertekenen te gebruiken in combinatie met inkoopcontracten/raamcontracten. Heeft u interesse in de module Digitaal Ondertekenen? Stuur ons een e-mail.

 

 

DigiOffice DMS

 

Tijdelijke links naar externen versturen

Al genoemd bij DigiOffice Inkoop is de mogelijkheid externen vanaf release 2018.2 tijdelijke links te sturen. Alle documenten van een verzending zijn in één keer te downloaden zonder in te hoeven loggen op Extranet.

Extra inrichting door een consultant is nodig om gebruik te maken van deze optie. Neem contact met ons op over de voorwaarden en mogelijkheden.

 

Nieuw component voorbeeldweergave

De voorbeeldweergave van documenten is gewijzigd. Hiervoor is een generiek component gekozen. Groot voordeel is dat deze werkt ongeacht welke browser of PDF reader u gebruikt.

 

Aanpassing uploads

Het menu Extra van een document is aangepast. Bij 'Nieuw document uploaden als' heeft u nu de keuze uit 'Nieuw document uploaden als hoofddocument' of 'Nieuw document uploaden als subdocument'. Dit verduidelijkt welke actie volgt.

 

Overig

Het is nu mogelijk om een reden op te geven bij het verplaatsen van een document naar de prullenbak.

Daarnaast is de optie 'Toevoegen > Nieuwe registratie' nu een aparte permissie die uitgezet kan worden voor gebruikers.

 

 

DocumentCreatie (Huisstijl)

 

Verbeteringen

Bij het afdrukken of e-mailen is het ophalen van gekoppelde documenten versneld. Ook is de logica voor welke subdocumenten in aanmerking komen gelijk getrokken met de logica in DigiOffice. Bovendien zijn in het sjabloon Factuur de optionele velden 'Uw e-mail' en 'Extern opdrachtnummer' toegevoegd. Tenslotte is door de beheerder het digitaal ondertekenen alleen beschikbaar te maken voor documenten met een primaire versie.

 

Beheer

Er is een functie toegevoegd om tekstblokken om te zetten van docx naar xml. Daarnaast ondersteunt WhiteOffice vanaf 2018.2 ook het BookmarkDocumentVeldType HTML. En houdt WhiteOffice rekening met de wijzigdatum/naam van de gebruiker en systeemaccounts.

 

 

DigiOffice Beheer

 

Ad-hoc toekenning werkstroom

Bij een werkstroom is een ad-hoc toekenning en interne opmerking nu beschikbaar op verbindingen van een proces. Hierdoor is bijvoorbeeld bij afkeuren en 'retour afzender' te zien wie de afzender is.

 

Configuratie metadata

Metadata die naar SharePoint worden weggeschreven, zijn nu te configureren. Hiermee stelt u kolomnamen in SharePoint naar wens in.

 

Detailpagina's Interne afdeling

Het gebruik van vrije velden en flexibele interface is nu ook mogelijk op Interne afdeling detailpagina's.

 

 

Mededelingen

 

Voorkeursbrowser

Google Chrome is vanaf nu de voorkeursbrowser. Ook ondersteunt DigiOffice de browsers Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Microsoft Internet Explorer 11.

 

Ondersteuning SQL Server 2008

Vanaf deze release ondersteunt DigiOffice de Microsoft SQL Server 2008(R2) niet meer.

 

Ondersteuning SOAP

DigiOffice API Services en de API Gateway ondersteunen geen SOAP meer, enkel nog REST API.

 

DigiOffice DMS app

Voor het gebruik van de DigiOffice DMS app op iOS is minimaal iOS 11 benodigd.

 

.NET Framework

DigiOffice maakt nu gebruik van het Microsoft .NET Framework 4.6.1 in plaats van 4.5.2.

 

 

 

 

Noviteiten release  2018.1

 

DigiOffice DMS

 

Optionele module ‘Digitaal ondertekenen’ in WhiteOffice

Vanaf 2018.1 beschikt DigiOffice als pilot over de optionele module 'Digitaal ondertekenen'. Hiermee kunt u WhiteOffice-documenten door zowel interne als externe personen digitaal laten ondertekenen via een rechtsgeldige validatie door ValidSign. De module legt het ondertekeningsproces vast in DigiOffice DMS en koppelt vervolgens het getekende exemplaar aan het brondocument. Heeft u interesse om een pilot te doen? Neem contact met ons op, we informeren u graag over de mogelijkheden en voorwaarden.

 

Verbeteringen registratieprofiel wizard

Op de eerste pagina van de registratieprofiel wizard is de bedrijvenboom aan de linkerkant weggehaald. De doorgevoerde verbetering maakt dat de wizard sneller opstart. De verschillende stappen van de registratieprofiel wizard zijn in 2018.1 vervangen door tabbladen. De mogelijkheid om een bedrijf of bedrijfsonderdeel te kiezen, staat op één van de tabbladen in de wizard. Ongewijzigd is het kunnen benaderen van de stappen via 'Vorige' en 'Volgende'.

 

Nieuwe features DMS App

De DMS App is in release 2018.1 uitgebreid met nieuwe features. Zo kunt u nu - naast afbeeldingen - ook andere typen documenten klaar zetten voor registratie. Dit kan vanuit de DigiOffice DMS App of via de deelknop van het mobiele device of de deelknop in bijvoorbeeld de bijlage van een e-mailbericht.

 

In een taak geeft een paperclipicoontje boven de voorbeeldweergave van een document nu de gekoppelde documenten aan die hiermee ook kunnen worden bekeken. Dit is handig als deze informatie medebepalend is voor het afhandelen van de taak.

 

Op tablets zijn vanaf deze release de voorbeeldweergave van een document en de opmerkingen van een taak gelijktijdig in beeld te zien. Klik hiervoor in de lijst met taken op de betreffende taak. Vervolgens ziet u de opmerkingen links en de voorbeeldweergave rechts in beeld.

 

 

DigiOffice Huisstijl

 

Pilot tussenversie MailOffice

Er wordt door onze software engineers hard gewerkt aan de migratie van MailOffice. Voor deze release heeft dat geresulteerd in een tussenversie ‘DigiOffice voor Outlook’. De eerste pilot hiermee is gestart. Op termijn komt er een geheel nieuwe versie waarin functionaliteiten uit MailOffice en de diverse DigiOffice voor Outlook add-ins zijn samengebracht. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

 

Nieuwe mogelijkheden vanuit het lint in WhiteOffice

U kunt vanaf deze release direct vanuit het lint in WhiteOffice een document maken op basis van een standaarddocument uit DigiOffice DMS of op basis van een bedrijfsdocument uit DocumentenBeheer.

 

 

DigiOffice CRM

 

Nieuwe selectiepagina ‘Relaties en (contact)personen’

In DigiOffice beschikt u vanaf release 2018.1 over een extra selectiemogelijkheid namelijk 'Relaties en (contact)personen'. Op deze pagina kunt u in één keer relaties, contactpersonen en personen selecteren en exporteren.

 

 

DigiOffice Beheer

 

Filter op systeemtaaksoort ‘Werkstroom verwerken’

Bij de systeemtaaksoort 'Werkstroom verwerken' kunt u vanaf release 2018.1 een filter inregelen. Daarmee kunt u een prioriteit instellen voor bijvoorbeeld werkstromen van een bepaald proces of alle werkstromen of taken van vandaag.

 

Afwijkende kleur foutief voltooide systeemtaken

In DigiOffice 2018.1 krijgen systeemtaken die voltooid zijn met fouten nu een afwijkende, paarse kleur. Daarmee vallen ze beter op.

 

 

Mededelingen

 

Nieuwe interface DigiOffice in de maak

Achter de schermen is begonnen met de vernieuwing van de interface van DigiOffice. De nieuwe look-and-feel is een ontwerp van een designbureau en komt in nauwe samenspraak met key-users tot stand. Belangrijk om te vermelden is dat de nieuwe interface geen effect heeft op de functionaliteit van DigiOffice. Naar verwachting is de wijziging in release 2018.2 compleet en voor iedereen van toepassing. Wij houden u op de hoogte.

 

 

 

Noviteiten release  2017.2

 

DigiOffice Algemeen

 

Nieuw: module Flexibele interface

DigiOffice 2017.2 is uitgebreid met de optionele module Flexibele interface. Beheerders kunnen hiermee - voor zowel vaste als vrije entiteiten - de pagina-indeling wijzigen en velden op andere plekken en zelfs andere tabbladen zetten. Zo kunt u de interface beter aan laten sluiten op de werkwijze van uw organisatie. Heeft u interesse in de module? Neem dan contact met ons op.

 

Snel zoeken in navigatie

DigiOffice breidt steeds meer uit. Vooral wanneer er meerdere modules in gebruik zijn, kan de navigatie op de diverse pagina's veel items bevatten. Daarom is in DigiOffice 2017.2 bovenin de navigatie een zoekveld toegevoegd waarmee u snel naar navigatie-items kunt zoeken.

 

Dit zoekveld vindt u terug op zowel de hoofd- en detailnavigatie, de specifieke navigatie (zoals 'Weergaven' en 'Verkenner' in de werkruimte Documenten) als de navigatie op DigiOffice Extranet. Ook bij de tabelinstellingen van een tabel kan op deze manier worden gezocht naar kolommen.

 

Nieuwe werkwijze koppelen bijlagen

De manier van bijlagen koppelen in de registratieprofiel wizard is veranderd. Deed u dit voorheen in het linker deel van de wizard via 'Bijlagen bewerken', vanaf DigiOffice 2017.2 gaat dit via de stap 'Bijlagen' van de wizard. Dit is sneller en efficiënter.

 

In de verschillende velden kunt u direct op documenten zoeken via de quick look-up functionaliteit. Ook kiest u hier gelijk het type bijlage via specifieke velden als bijvoorbeeld 'PDF als bijlage' en 'Intranetlink naar origineel'.

 

 

DigiOffice CRM

 

Toevoeging 'Externe medewerker'

U kunt nu bij een persoon aangeven of het een externe medewerker, zoals bijvoorbeeld ingehuurd personeel, betreft. Ook kan hiermee de beveiliging ingericht worden. De tab 'Intern persoon' is hiervoor hernoemd naar 'Medewerker'. Voor de eenduidigheid is de optie 'Intern persoon' op dit tabblad hernoemd naar 'Interne medewerker'. Daaronder vindt u de nieuwe optie 'Externe medewerker'.

 

Projectrollen koppelen per medewerker

Vanaf release 2017.2 kunt u projectrollen definiëren en vervolgens in een project per medewerker één of meerdere projectrollen toekennen. Deze projectrollen kunnen gebruikt worden in werkstromen om te bepalen wie welke projectendocumenten moeten keuren.

 

Aanpassingen detailpagina 'Persoon'

De velden 'Geboortedatum' en 'Geboorteplaats' zijn verplaatst van het tabblad 'Medewerker' naar het tabblad 'Privé'.

 

Het veld 'Correspondentietaal' is verplaatst en is nu het laatste veld van de 'Persoonsgegevens'. Ook is dit veld nu beschikbaar op de detailpagina en de verzoekpagina van 'Contactpersoon'.

 

Toevoeging op selecties

Vanaf 2017.2 wordt bij het bewerken van selecties waar u extra filters toepast vermeld op welk aantal records de bewerking wordt uitgevoerd. Dit geldt voor alle selecties (relaties, personen, contactpersonen).

 

 

DigiOffice DMS

 

Uitbreiding functionaliteit uploaden

Bij het uploaden van bestanden vanuit DigiOffice Intranet en DigiOffice Extranet wordt vanaf release 2017.2 meer metadata vastgelegd. Het uploadvenster toont de velden die in de context worden meegenomen in een informatiekadertje.

 

Vanaf 2017.2 kunt u één of meerdere documenten uploaden door deze naar het uploadvenster te slepen.

 

Bovendien roteren afbeeldingen in JPG-formaat nu automatisch bij het uploaden in DigiOffice. Dit gebeurt op basis van Exchangeable image file (Exif), metadataspecificatie voor afbeeldingsbestanden uit onder andere digitale camera's.

 

Kolom 'Aantal gekoppelde documenten' aangepast

Op verschillende manieren en om diverse redenen kunt u documenten aan documenten koppelen. De kolom 'Aantal gekoppelde documenten', optioneel beschikbaar in documenttabellen, is in deze release zo aangepast dat hier altijd het correcte aantal staat. Dit getal is gelijk aan wat in het navigatie-item 'Documenten' staat op de detailpagina 'Document'.

 

Weergave resultaten verbeterd

In DigiOffice 2017.2 is de weergave van resultaten in een keuzelijst verbeterd. Als u de instelling 'Toon als uitklaplijst' van een quick look-up aan heeft staan, ziet u voortaan alle resultaten in de keuzelijst.

 

 

DigiOffice Huisstijl

 

Direct vanuit PowerPoint presentatie registreren

Vanaf nu kunt u via de knop 'Document registreren' direct in PowerPoint uw presentatie registreren, de (registratie)gegevens wijzigen en de registratie openen. Deze functionaliteit is beschikbaar in 2017.2 als u ViewOffice en DigiOffice DMS in gebruik hebt.

 

Toevoeging en wijzigingen WhiteOffice

Een handige toevoeging voor iedereen die de functionaliteit WhiteOffice-velden gebruikt. Bij het WhiteOffice-veld type 'Bestand' kunt u nu naar een tekstblok verwijzen via een referentienummer in DigiOffice DMS. Zo kunt u tekstblokken vanuit DigiOffice DMS invoegen. Ook zijn tekstblokken hiermee in DigiOffice te beheren.

 

In de tekstwizard kunt u vanaf deze release bij een keuzelijst aangeven dat de verschillende items gepresenteerd moeten worden als individuele keuzerondjes in plaats van in één keuzelijst.

 

Vanaf 2017.2 houdt de database recent geopende DigiOffice-documenten bij. Via het tabblad 'DigiOffice' in Word kunt u deze opvragen. De functionaliteit is met aanduidingen per week ook verbeterd.

 

Laatste wijzigingen voor wat betreft WhiteOffice in deze release betreft het lint in Word. In DigiOffice Manager is alleen voor het tabblad 'Start' in te stellen welke opties u als aparte knoppen ziet en welke in een submenu worden getoond. Voor de tabbladen 'WhiteOffice' en 'DigiOffice' zijn dit vanaf 2017.2 altijd aparte knoppen.

 

DMS-opties in Excel en PowerPoint uitgebreid

In DigiOffice 2017.2 zijn de DMS-opties in Excel en PowerPoint uitgebreid. Vanaf nu kunt u het document markeren als favoriet en kunt u recente DigiOffice-documenten openen. Hiervoor is het tabblad 'DigiOffice' toegevoegd. Deze functionaliteit komt voor u beschikbaar als u XcelOffice en/of ViewOffice en DigiOffice DMS binnen uw organisatie in gebruik hebt.

 

 

DigiOffice Beheer

 

Uitbreiding synchronisatie externe programma's

Vanaf deze release kunnen medewerkers, afhankelijk van hun rechten, de import/export log van entiteiten die synchroniseren met een extern programma inzien. Het navigatie-item staat op de detailpagina van de entiteit, onder 'Beheer'. Bovendien is voor beheerders beter te zien over welke entiteit een log gaat. Dit staat nu in de kolom 'Betreft' in DigiOffice Beheer > Informatie > Import/Export log.

 

Vanaf DigiOffice 2017.2 kunt u vrije entiteiten ook importeren op basis van associatie met een ExternID of een GlobalID. Dit was al mogelijk op basis van het DigiOffice ID.

 

Dynamisch aanbieden/toekennen werkstroomtaak

Het aanbieden of toekennen van een werkstroomtaak kunt u vanaf deze release dynamisch bepalen. Als bij het definiëren van het aantal gebruikers bij een transitie maar één gebruiker naar boven komt, kent DigiOffice de taak altijd aan deze gebruiker toe zodat hij/zij de taak niet eerst hoeft te accepteren.

Constateert DigiOffice als uitkomst meerdere gebruikers, dan kijkt DigiOffice naar de in de werkstroom gekozen instelling. Dit kan zijn de taak toekennen aan één gebruiker die de taak moet voltooien. Óf taken toekennen aan alle gebruikers; elke gebruiker moet zijn taak voltooien.

 

 

Mededelingen

 

Ondersteuning Internet Explorer 9 en 10 vervalt

Vanaf DigiOffice 2017.2 vervalt de ondersteuning van Internet Explorer 9 en 10. Reden is dat Microsoft sinds januari 2016 geen technische ondersteuning van deze versies biedt en geen beveiligingsupdates meer uitbrengt. Meer informatie hierover vindt u hier: https://www.microsoft.com/nl-nl/windowsforbusiness/end-of-ie-support

 

Bèta-release DigiOffice plug-ins online versie Office 365

Met DigiOffice 2017.2 komen de bèta-versies van de DigiOffice plug-ins voor de online versie van Office 365 uit. Het gaat dan om Word Online, Outlook Online, Excel Online en PowerPoint Online. De bèta-release wordt momenteel door een aantal klanten getest. De planning is dat de officiële versies in DigiOffice 2018.1 beschikbaar komen.

 

 

 

Noviteiten release  2017.1

 

DigiOffice Algemeen

 

Uitbreiding ondersteuning webbrowsers

DigiOffice ondersteunt vanaf release 2017.1 op Windows-omgevingen ook de webbrowsers Microsoft Edge, Google Chrome en Mozilla Firefox. Zo kunt u zelf uw favoriete browser kiezen voor het gebruik van DigiOffice. Een aantal acties blijft eerst alleen in Internet Explorer mogelijk. Dit betreft het kiezen van een bestand bij externe links, het exporteren van meerdere contacten tegelijk naar Outlook, het exporteren van relatie- of persoonsrecords naar het klembord en het exporteren van een actie of bouwnummer naar e-mail.

 

Extra check

Hebt u nieuwe gegevens ingevoerd of iets gewijzigd in DigiOffice en sluit u de pagina zonder deze eerst op te slaan? Vanaf nu krijgt u een controlevraag of u zeker weet dat u de pagina wilt verlaten. Met deze extra check voorkomt DigiOffice dat u ingevoerde gegevens kwijt bent.

 

Sneltoetsen in DigiOffice

In DigiOffice 2017.1 kunt u sneltoetsen gebruiken. Dit is voor de meest voorkomende handelingen zoals opslaan

(CTRL + S), opslaan en sluiten (CTRL + SHIFT + S) en opslaan en nieuw record openen (CTRL + ENTER).

 

 

DigiOffice CRM

 

Filters zoekpagina (contact)personen

De filters op de zoekpagina 'Contactpersonen' zijn uitgebreid met de optie 'Alleen favoriete contactpersonen'.

Aan de zoekpagina's 'Personen' is toegevoegd dat u nu ook kunt zoeken op het veld 'Land'. Dit is uiteraard wel afhankelijk van toegekende rechten, omdat 'Land' een veld op het tabblad 'Privé' is.

 

Volgorde nieuwe invoer gewijzigd

In release 2017.1 is op detailpagina's van relaties, projecten en dossiers de volgorde van de velden gewijzigd. Het veld Hoofdrelatie/Hoofdproject/Hoofdossier is iets naar onder verplaatst zodat het bij de invoer van nieuwe relaties, projecten of dossiers minder verwarrend is.

 

 

DigiOffice DMS

 

Zijstap-werkstromen in DigiOffice DMS App

U kunt nu, net als in DigiOffice zelf, een zijstap-werkstroom starten in de DMS App. Handig als u tijdens het keuren van een document iemand om feedback wilt vragen.

 

Snelheidswinst bulkregistraties

Na een update naar release 2017.1 is een aanzienlijke snelheidswinst te boeken voor gecontroleerde uploads zoals bijvoorbeeld in bulk gescande facturen. Uw beheerder kan het registratieprofiel nu namelijk zo instellen dat registratie van deze documenten - na een klik op 'OK'- op de achtergrond plaats vindt.

 

Automatische markering registratie inkomende e-mails

U herkent de volgende situatie vast wel. Een paar collega's en u ontvangen dezelfde e-mail van een externe relatie. Deze e-mail moet geregistreerd worden. Wel eenmalig natuurlijk. In 2017.1 is hiervoor een verbetering doorgevoerd in de vorm van een automatische markering.

 

Op het moment dat een collega u al is voor geweest met het registreren geeft DigiOffice dit bij u aan door het referentienummer te tonen in de kolom Referentienummer. DigiOffice herkent namelijk aan de hand van de metadata dat het om dezelfde e-mail gaat. Deze verbetering werkt met de Outlook add-ins MailOffice en DigiOffice voor Outlook.

 

Vernieuwde weergave

Aan de weergave document - gekoppelde dossiers is in DigiOffice 2017.1 het kruimelpad toegevoegd. Vooral voor organisaties die meerdere dossiers met dezelfde naam hanteren is dit handig. Denk bijvoorbeeld aan een accountantskantoor dat een enorm aantal dossiers 'Inkomstenbelasting' voor verschillende klanten kent. Met de vernieuwde weergave is in één oogopslag te zien om welke klant het gaat.

 

Opmerking toevoegen aan werkstroom

U kunt in DigiOffice 2017.1 eenvoudig een opmerking aan een actieve werkstroom toevoegen. Ook als u zelf geen openstaande taak heeft in de werkstroom. Het opmerkingen-invoervenster is uitgebreid met het quick look-upveld 'Gekoppeld aan > Werkstroom'. Daarin selecteert u waaraan u de opmerking wilt koppelen.

 

 

DigiOffice Huisstijl

 

Unicode in WhiteOffice

Voor organisaties die WhiteOffice met registratieprofielen hanteren is vanaf deze release Unicode voor de entiteiten relaties en personen beschikbaar. Unicode ondersteunt onder meer het Griekse alfabet, Oost-Europese talen en Chinese karakters. Dit betekent in de praktijk dat u bijvoorbeeld Poolse, Chinese of Griekse relaties in respectievelijk het Pools, Chinees of Grieks kunt adresseren. Wilt u binnen uw organisatie gebruik gaan maken van Unicode in WhiteOffice? Neem dan contact met ons op.

 

Aanpassing afdrukscherm printers

Het afdrukscherm van printers is in 2017.1 aangepast. De optie faxprinter is komen te vervallen. Ditzelfde geldt voor de optie PDF-printer aangezien daar al een aparte mogelijkheid voor is: 'Exporteren naar PDF'. De labelprinter is verplaatst naar de knop 'Acties op het document'

 

 

DigiOffice Beheer

 

Veelgebruikte velden zelf definiëren

In DigiOffice 2017.1 kan een beheerder nu de veelgebruikte velden voor alle entiteiten zelf definiëren. Zo zorgt u ervoor dat de zoektermen beter aansluiten op de wensen van uw collega's en de gebruikte vaktermen binnen uw organisatie.

 

Beheer van groepen

Vanaf deze release staan de netwerkdomeinen in een lijst. Dit maakt groepsreplicatie over meerdere domeinen mogelijk. Van DigiOffice naar Active Directory of van Active Directory naar DigiOffice. Groepen kunt u vanaf nu in Beheer aanduiden in categorieën. Dit is naar keurende instanties erg belangrijk en handig, omdat u nu in een overzicht gemakkelijk aan kunt tonen wie waar bij kan.

 

Sneller berichten verwijderen

U verwijdert in 2017.1 gemakkelijker en sneller records uit de berichtenwachtrij. Dit komt doordat multiselect is toe te passen. Uiteraard blijft de dubbelcheck bestaan of verwijderen inderdaad de bedoeling is. Hiervoor moet u 'verwijder' typen in het scherm.

 

 

Vervanging

 

Ondersteuning Microsoft Office 2007 stopt

In 2017 beëindigt Microsoft de ondersteuning van Office 2007. In DigiOffice release 2017.1 komt de ondersteuning voor

Office 2007 dan ook te vervallen. Werkt u op dit moment nog met deze versie? Neem dan contact met ons op.

 

 

 

Noviteiten release  2016.2

 

DigiOffice Algemeen

 

Nieuwe functionaliteit: entiteitsgebeurtenissen

Entiteitsgebeurtenissen zijn in release 2016.2 als nieuwe functionaliteit aan DigiOffice toegevoegd. Hiermee voert DigiOffice (na inregeling) automatisch een systeemfunctie uit op het moment dat er iets verandert aan een entiteit. Denkt u hierbij aan voor of na het toevoegen, wijzigen of verwijderen van een entiteit. Een goed voorbeeld van een entiteitsgebeurtenis: na het uploaden van een document op DigiOffice Extranet wordt hiervan een notificatie naar de betrokkenen gestuurd.

 

E-mail registratie in Office 365 Online

Er is een nieuwe add-in 'DigiOffice voor Outlook', speciaal ontwikkeld voor Microsoft Office 365. Daarmee kunt u snel en eenvoudig vanuit uw Office 365 Online-omgeving inkomende en uitgaande e-mails registreren in DigiOffice. Wilt u meer informatie over deze module? Neem dan contact op met IDB Groep.

 

 

DigiOffice CRM

 

Uitbreidingen Contactpersonen

Contactpersonen krijgen terecht een steeds prominentere rol in DigiOffice. In DigiOffice 2016.2 is dit als volgt verwerkt. In de hoofdnavigatie is de nieuwe zoekpagina Contactpersonen nu beschikbaar. Ook is de functionaliteit op Contactpersonen uitgebreid. U kunt vanaf deze release kenmerken en verantwoordelijken koppelen aan Contactpersonen. Op de selectiepagina Contactpersonen kunt u vergelijkbare selecties maken als bij Personen.

 

Werking telefoonnummervelden

De werking van de telefoonnummervelden is in DigiOffice 2016.2 aangepast. Telefoonnummers zonder internationale notatie voorziet DigiOffice bij het bellen automatisch van de internationale notatie. Ook wanneer u vanuit het buitenland via DigiOffice Mobile CRM belt. Hierin is het land van de betreffende relatie/(contact)persoon leidend.

 

 

DigiOffice DMS

 

DigiOffice DMS App nu ook voor Android!

De DigiOffice DMS App voor Android staat nu in de Google Play Store. Met deze app heeft u de vrijheid om online snel en gemakkelijk documenten in te zien en documenttaken af te handelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het goed- of afkeuren van inkoopfacturen en het lezen, controleren en geven van feedback op documenten. Of het bekijken van uw eigen, favoriete, afdelings- of projectdocumenten. De DigiOffice DMS App maakt hiervoor verbinding met uw eigen DigiOffice omgeving en geeft direct toegang tot documenten en uw openstaande documenttaken. Om de App te kunnen gebruiken moet het device minimaal beschikken over Android 5.0 .

 

Heeft u interesse in de app en wilt u weten of uw DigiOffice DMS-omgeving voldoet aan de technische voorwaarden?

Neem dan contact met ons op.

 

De iOS-versie van de DMS App is al een aantal maanden beschikbaar in de App Store.

 

Exif-data afbeeldingen registreren

DigiOffice slaat vanaf release 2016.2 bij registratie van afbeeldingen ook bestandseigenschappen, de zogenoemde Exchangeable image file format (Exif), op. Deze metadata komt onder andere uit digitale camera's. DigiOffice legt van de Exif-data de afmetingen (in pixels) en coördinaten (breedte- en lengtegraad) vast.

 

Bulkverzendingen

Vanaf DigiOffice 2016.2 kunt u snel en eenvoudig vanuit 'Offerteaanvragen' een bulkverzending starten en versturen. Daarbij kunt u onder meer kiezen uit de opties 'Offerteaanvragen', 'Aanvullende aanvragen' en 'Afschrijven'.

 

 

DigiOffice Huisstijl

 

Externe medeondertekenaars

Soms is het nodig en/of handig dat een extern persoon medeondertekenaar is van een document. WhiteOffice heeft vanaf DigiOffice 2016.2 deze mogelijkheid in een huisstijldocument. U kunt bij externe personen denken aan een samen-werkingspartner, opdrachtgever of klant. Daarnaast kunt u extra personen toevoegen die 'Voor akkoord' moeten tekenen.

 

Afbeeldingen uit DigiOffice DMS

WhiteOffice is in 2016.2 uitgebreid met een optie om afbeeldingen uit DigiOffice DMS te plaatsen in een WhiteOffice document. IDB Groep kan dit op verzoek toepassen in uw huisstijl.

 

Extra knop DigiOffice-tab

In deze release is op de DigiOffice-tab in WhiteOffice - alleen als het document gericht is aan een contactpersoon -  de knop 'Contactpersoon' beschikbaar in plaats van de knop 'Persoon'. Met deze uitbreiding kunt u - net als bij Relatie en Project - direct navigeren naar de detailpagina van de betreffende contactpersoon in DigiOffice

 

 

DigiOffice Beheer

 

Nummermodel vrije entiteiten

DigiOffice 2016.2 biedt beheerders de mogelijkheid om een nummermodel te koppelen aan een vrije entiteit. Dit betekent dat er daarna voor die entiteit automatisch nummers worden uitgegeven.

 

Flexibiliteit veldeigenschappen

In DigiOffice 2016.2 kunt u meer flexibiliteit gebruiken bij de veldeigenschappen van de velden. Via expressies kunt u bijvoorbeeld een veld 'alleen lezen' maken wanneer deze door een import is ingelezen en in het externe systeem wordt bijgehouden. Ook de veldeigenschappen 'Standaardwaarde', 'Verplicht' en 'Verborgen' richt u vanaf deze release met expressies in.

 

Evaluatie aangeboden taak

Vanaf DigiOffice 2016.2 kan op een aangeboden maar nog niet geaccepteerde taak evaluatie plaatsvinden. Zo kan een taak - als deze in de tussentijd verandert - toegewezen worden aan een ander. Bij de medewerker die de taak niet meer hoeft uit te voeren, verdwijnt de taak uit zijn lijst.

 

 

Vervanging

 

Ondersteuning Internet Explorer 8, Windows XP en Server 2003

Vanaf release DigiOffice 2016.2 vervalt de ondersteuning van Internet Explorer 8, Windows XP en Server 2003.

Werkt u op dit moment nog met een van deze versies? Neem dan contact op met IDB Groep.

 

 

 

 

Noviteiten release  2016.1

 

DigiOffice Algemeen

 

Ondersteuning Office 2016 en Office 365

Vanaf deze release ondersteunt DigiOffice de nieuwste versie van Microsoft Office 2016 en de volledig geïnstalleerde Microsoft Office 365 omgeving. De DigiOffice Huisstijlmodules WhiteOffice, MailOffice, XcelOffice en ViewOffice zijn compatible. Details over de systeemeisen voor DigiOffice staan hier.

 

Start- / einddatum werkstroom waarnemers

DigiOffice versie 2016.1 heeft een bijzonder handige toevoeging gekregen in de module werkstromen, te weten 'waarnemers'. Vanaf nu kunt u een start- en einddatum meegeven aan waarnemers. Dit is met name handig tijdens vakantieperiodes, in het geval van langdurig ziekteverzuim of bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof.

 

 

DigiOffice CRM

 

Vastlegging coördinaten

Vanaf 2016.1 werkt DigiOffice met de postcodegegevens van Data Kitchen. In dit nieuwe postcodeboek staan alle coördinaten van Nederlandse percelen. Hierdoor vult DigiOffice na invulling van postcode en huisnummer automatisch het coördinatenveld van het record. Coördinaten kunt u vastleggen bij (hoofd)projecten, relaties, personen, documenten en bouwnummers. Op deze manier zijn locaties uit DigiOffice in Google Maps te tonen. Ook kunt u de afstand tussen locaties berekenen.

 

Nieuw in DigiOffice Mobile CRM

DigiOffice Mobile CRM was altijd al handig voor onderweg; altijd alle relatie- en (contact)persoonsgegevens paraat. In DigiOffice 2016.1 is de module DigiOffice Mobile CRM uitgebreid met 'Acties'. Bestaande acties in DigiOffice vindt u eenvoudig terug. U kunt ook nieuwe acties aanmaken. Deze zijn voor bevoegde collega's direct na opslag te zien. Handige gebruikerstip is dat u teksten ook kunt inspreken (zoals voor het veld Notitie). Dit kan met het microfoon-icoontje op het iOS toetsenbord.

 

 

DigiOffice DMS

 

Extra mogelijkheden bij registratie

DigiOffice koppelt vanaf release 2016.1 bij registratie van een e-mail met bijlagen de documenten onderling. Hiermee kunt u achteraf altijd zien welke geregistreerde bijlagen bij een geregistreerde e-mail horen en vice versa.

 

Daarnaast kunt u een inkomend document direct registreren als een getekend exemplaar. Ook is het getekende exemplaar tijdens de registratie te koppelen aan het brondocument. Hierdoor ontstaat in DigiOffice een mooi en compleet overzicht van bijvoorbeeld uitgaande én retour ontvangen getekende offertes. Het getekende exemplaar kan zelfs automatisch worden getoond in het voorbeeldvenster van het originele (huisstijl)document.

 

DigiOffice DMS App

Sinds kort staat de DigiOffice DMS App in de App Store van Apple. Met deze iOS-versie van de app heeft u de vrijheid om online snel en gemakkelijk documenttaken af te handelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het goed- of afkeuren van inkoopfacturen en het lezen, controleren en geven van feedback op documenten. De DigiOffice DMS App maakt hiervoor verbinding met uw eigen DigiOffice omgeving en geeft direct toegang tot uw openstaande documenttaken.

 

De software engineers werken hard aan de ontwikkeling van een Android-versie van de app. Doel is deze later dit jaar op de markt te brengen.

 

Heeft u interesse in de app en wilt u weten of uw DigiOffice DMS-omgeving voldoet aan de technische voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

 

 

DigiOffice Huisstijl

 

Extra velden voor social media

In DigiOffice 2016.1 zijn extra adresvelden toegevoegd bij interne bedrijven voor de vermelding van de zakelijke Facebook-, Twitter- en LinkedIn-accounts. Door deze aanvulling kunt u ze ook gebruiken in bijvoorbeeld het briefhoofd en in de e-mailondertekening.

 

In DigiOffice CRM zijn de social media-velden nu ook beschikbaar op de detailpagina van een relatie, zodat gebruikers de zakelijke social media-accounts van relaties kunnen vastleggen.

 

Uitbreiding module Blokkenbeheer

De module Blokkenbeheer in WhiteOffice is in 2016.1 uitgebreid met 'Snelonderdelen'. Hiermee kunt u op een snelle manier fragmenten met tekst, tabellen en dergelijke invoegen in het actieve document.

 

Extra functionaliteit ViewOffice

Aanpassingen in ViewOffice stellen u vanaf deze release in staat om de beeldenbankfunctionaliteit in ViewOffice bedrijfsspecifiek in te richten. Zo kunt u medewerkers per bedrijfsonderdeel andere afbeeldingen aanbieden.

 

 

DigiOffice Beheer

 

Uitbreiding DocumentGenerator

In Beheer>DigiOffice>Documentgenerator is een zoekpagina 'Taken' toegevoegd. Dit maakt de lopende, in wachtrij, foutieve en voltooide taken inzichtelijk. Per taak ziet u de start- en einddatum, status, looptijd en eigenaar. De detailpagina van de taak kunt u vervolgens openen. Onder het navigatie-item Resultaten vindt u de details en een voorbeeldweergave van gegenereerde documenten.

 

Huisstijlcode

Bij DocumentGenerator-documenten kan vanaf 2016.1 een huisstijlcode worden ingesteld. Hiermee worden verschillende huisstijlen binnen dezelfde omgeving ondersteund in combinatie met de DocumentGenerator.

 

Keuzelijst voor quick look-up velden

Beheerders kunnen in 2016.1 instellen dat quick look-upvelden worden getoond als keuzelijst. In sommige gevallen is een keuzelijst namelijk handiger voor gebruikers.

 

Objectbeveiliging op (werkstroom)processen

Ook (werkstroom)processen werken vanaf deze release met objectbeveiliging. Dit betekent dat u bepaalde processen af kunt schermen voor medewerkers die dit niet nodig hebben of niet mogen starten. Neem voor meer informatie over de inrichting van werkstromen met objectbeveiliging contact met ons op.

 

 

Vervanging

 

Registratieprofielen vereist

DigiOffice 2016.1 gebruikt registratieprofielen voor het registreren van documenten. Wilt u updaten naar 2016.1 maar gebruikt u nog geen registratieprofielen in uw DigiOffice-omgeving? Neem dan contact met ons op.

 

Ondersteuning SharePoint 2013 en SharePoint Online

Vanaf release 2016.1 ondersteunt DigiOffice alleen SharePoint 2013 en SharePoint Online. Hiermee vervalt vanaf deze DigiOffice-versie de ondersteuning voor SharePoint 2010.

 

Uitfasering inkoopcontracten

Inkoopcontracten uit IMS zijn in 2015.2 als functionaliteit toegevoegd aan DigiOffice. Vanaf 2016.1 is dit daarom in IMS uit gefaseerd.

 

Home

Informatie

Blog

 

 

 

DigiOffice

software oplossing

van IDB Groep

IDB Groep

Vijzelmolenlaan 2

3447 GX Woerden

Nederland

 

T: +31 348 465500

W: www.idbgroep.nl

E: info@idbgroep.nl

logo IDB Groep Woerden

Copyright © IDB Groep

Disclaimer | Privacy en Cookie statement