DigiBouw Nazorg

Alle communicatie met opdrachtgevers, leveranciers en

onderaannemers over klachten/verhelpen na oplevering

DigiBouw Nazorg woningbouw

Rond de oplevering van een project gebeurt er nog van alles dat in het digitale projectdossier moet worden opgenomen. De opdrachtgever moet worden geïnformeerd, klachten moeten worden geregistreerd en opgelost. De acties en activiteiten die medewerkers in de fase van Nazorg ondernemen, zijn effectiever uit te voeren met gebruikmaking van:

•  Kopersportalen

•  Klachtenregistratie en –opvolging

•  Contractbeheer

•  Statistieken

•  Beoordelen leveranciers/onderaannemers

 

Kopersportalen

Kopersportalen zijn een uitstekende manier om opdrachtgevers te informeren over de voortgang van het project. Het biedt u de mogelijkheid proactief informatie te verstrekken. U stelt informatie zoals bijvoorbeeld oplever-documenten en klachten-formulieren digitaal beschikbaar. Deze kan de opdrachtgever downloaden, eventueel invullen en ondertekenen en weer uploaden. De beveiliging op zowel de documenten als de portalen is natuurlijk erg belangrijk. Daarom is deze met DigiOffice tot in de finesses te bepalen. Zodat u er altijd zeker van bent dat alleen bevoegden toegang hebben.

 

Klachtenregistratie en –opvolging

Na oplevering van een project gaat de garantie- en/of onderhoudsfase in. Eventuele meldingen van klachten die u via een klachtenformulier ontvangt, kunt u vastleggen in de module Nazorg. Deze meldingen staan daarmee ook geregistreerd in het digitale projectdossier. Uiteraard moeten de klachten worden opgelost. Omdat zij gekoppeld staan aan producten en diensten uit Inkoopmanagement, krijgt u automatisch een overzicht met welke relaties welke klachten moeten oplossen. De werkorders zijn gemakkelijk aan te maken en inclusief een onderdelenlijst bij onderaannemers uit te zetten voor herstel.

 

Contractbeheer

Alle afspraken die in voorliggende fases in contracten met leveranciers en onderaannemers zijn vastgelegd, zijn door medewerkers in de nazorgfase in

te zien en te checken. Dit is belangrijk voor de bepaling of het verhelpen van een klacht onder de garantievoorwaarden valt of als aparte opdracht geboekt moet worden.

Statistieken

Op ieder gewenst tijdstip kunt u statistische gegevens over het verloop van het project opvragen. Zo kunt u zien hoeveel klachten er geregistreerd zijn, hoe de verwerking verloopt, wat de aard van de klachten is et cetera. Deze statistieken zijn in tekst en in grafiekvorm weer te geven.

 

Beoordeling leveranciers/onderaannemers

Gedurende het hele project worden leveranciers en onderaannemers door diverse afdelingen beoordeelt op hun prestaties. Ook de medewerkers die de nazorg verzorgen, hebben hier een aandeel in. Zij geven door middel van het toekennen van scorepunten aan hoe goed de onderaannemer of leverancier klachten heeft verholpen op een bepaald project. Deze punten tellen weer mee in de eindbeoordeling.

Voorbeeld beoordelingsformulier leveranciers - onderaannemers DigiBouw Nazorg

Home

Informatie

Blog

 

 

 

DigiOffice

software oplossing

van IDB Groep

IDB Groep

Vijzelmolenlaan 2

3447 GX Woerden

Nederland

 

T: +31 348 465500

W: www.idbgroep.nl

E: info@idbgroep.nl

logo IDB Groep Woerden

Copyright © IDB Groep

Disclaimer | Privacy en Cookie statement