Kennismanagement

Kennis vastleggen en vergaren tijdens het proces

en niet alleen achteraf

Kennismanagement anno nu is een levendig, sociaal kennismanagement waarbij het niet alleen gaat over statische informatie maar juist over de interactie tussen mensen. Dit vraagt om een actieve houding van zowel kennisvrager als kennisbieder. Door ruimer te denken over de definitie van kennis en het managen ervan in uw organisatie, kunt u nog wel eens voor verrassingen komen te staan. Bij kennismanagent ligt daarom de focus op de interactiviteit; dus kennis vastleggen en vergaren tijdens het proces en niet alleen achteraf..

 

Wat is kennis?

Kennis bestaat uit meer dan informatie die verkregen is uit aangemerkte kennisdocumenten. Ook e-mailuitwisseling, projecten en beoordelingen dragen bij aan kennisopbouw. Het overgrote deel van onze kennis bestaat zelfs uit jarenlange ervaring, aangeleerde vaardigheden, harde praktijklessen en persoonlijke waarden. Organisaties zijn veelal niet gewend die ongestructureerde en impliciete kennis, die in de hoofden van medewerkers zit, proactief te delen of bij een ander dan een directe collega in te winnen.

 

In de privésituatie vragen we in onze sociale netwerken allang, ook via social media, om hulp bij ideeën, problemen en naar ervaringen. En reiken we zelf actief de hand als om onze input wordt gevraagd. Het gericht stellen van vragen levert immers antwoorden op. Vaak van bekenden en soms uit onverwachte hoek. Het is niet voor niets dat #durftevragen al jaren door duizenden mensen met succes gebruikt wordt op Twitter.

 

Zakelijk is het intern aanspreken van onze bedrijfsmatige sociale netwerken - en het gebruik van moderne media en communicatiemiddelen daarbij - nog niet ingeburgerd. Terwijl het juist zo nuttig kan zijn voor de organisatie. Voor kennisbehoud, het verbeteren van de interne communicatie, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het samenwerken over afdelings- en vestigingsgrenzen heen. Een platform dat medewerkers actief betrekt bij het ondersteunen van collega’s in hun werkzaamheden, betekent overdracht van onbewuste kennis. Dit levert meerwaarde op voor de processen in uw organisatie.

 

Data managen

Al enige tijd is IDB Groep als initiator bezig om kennismanagement actief op de agenda te krijgen. Bij bestaande klanten in werkgroepen en bij geïnteresseerden waarmee we in gesprek raken. Wij zijn ervan overtuigd dat de kunst zit in het combineren en ontsluiten van al die bestaande en nieuwe data in een modern systeem. Als ICT-partner kunnen wij dat ook realiseren.

 

Door op automatiseringsvlak zaken dusdanig in te richten dat er binnen applicaties automatisch bestaande data beschikbaar komt. Over een bepaalde werkzaamheid, beproefde behandelmethode of de kwaliteit van een product. In combinatie met het document management systeem kan deze informatie goed beveiligd beschikbaar gesteld worden in een sociaal intranet.

 

Een goede inzet van Microsoft SharePoint en Skype for Business maken directe communicatie tussen kennisvrager en kennisbieder, intern en extern, mogelijk. Daarnaast is het voor het vinden van ‘deskundigen’ belangrijk dat medewerkers hun profiel up to date houden. Dit verlangt een actieve houding om de aard van de werkzaamheden, ervaringen en bijvoorbeeld deelname aan projectteams accuraat bij te werken. Bij al deze onderdelen kan IDB Groep u van dienst zijn.

 

Home

Informatie

Blog

 

 

 

DigiOffice

software oplossing

van IDB Groep

IDB Groep

Vijzelmolenlaan 2

3447 GX Woerden

Nederland

 

T: +31 348 465500

W: www.idbgroep.nl

E: info@idbgroep.nl

logo IDB Groep Woerden

Copyright © IDB Groep

Disclaimer | Privacy en Cookie statement